Blogger Templates[Code] Code trang chủ Teen Việt
Teen Việt
Chào mừng bạn đến với Teen Việt!
Diễn đàn hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chorme Firefox
Xteen


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • ๖ۣۜAd๖ۣۜmin๖ۣۜ

๖ۣۜAd๖ۣۜmin๖ۣۜ

Luongkelly
Demo: http://teenviet.forum.st/h2-page
Code:
<script>
var txt=" teenviet.forum.st - Cộng Đồng Teen Việt! ";
var espera=300;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);
}
rotulo_title();
</script>

<link rel="icon" href="" type="ktc" />
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="google-site-verification" content="uptm6aF03ppqi0OXossIAPSUxhDdbwy5fbvxaaW8DzY">
<script type="text/javascript">if (self != top) top.location.replace(self.location)</script> 
 
 
<meta name="alexaVerifyID" content="G4OmwjWPZi6QTU1iUqlWwIjumKQ">
<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
 
<title></title>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
body {
 
  background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/bg1011.jpg);
 
  background-repeat: repeat-x;
 
  margin-left: 0px;
 
  margin-top: 0px;
 
  margin-right: 0px;
 
  margin-bottom: 0px;
 
  background-color: #000000;
 
}
 
.font {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 14px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
.font13 {  font-family: tahoma;
 
  font-size: 13px;
 
  color: #666666;
 
  text-decoration: none;
 
}
 
-->
 
</style>
 
<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
 
<style type="text/css">
 
<!--
 
.style8 {font-: bold; color: #000099;}
 
.style9 {color: #333399}
 
-->
 
.header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  height: 391px;
  width: 1000px;
}
.main {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #999999;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat-y;
}
.font2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 12px;
  color: #000000;
  text-decoration: none;
}
 
.footer {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.footer2 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 13px;
  color: #CCCCCC;
  text-decoration: none;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: repeat;
}
.footer3 {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
}
.font_header {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font1 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  color: #CC00FF;
  text-decoration: none;
  font-: bold;
  margin-left: 15px;
  padding-left: 15px;
}
 
.font_header a{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.font4 {
  font-family: tahoma;
  font-size: 10px;
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
 
.font_header a:hover{
  font-family: tahoma;
  font-size: 11px;
  font-: bold;
  color: #FF00FF;
  text-decoration: none;
}.boder_duoi {
  border-bottom-width: thin;
  border-bottom-style: solid;
  border-bottom-color: #CCCCCC;
}
.gioithieu {
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
  background-repeat: no-repeat;
  margin-left: 25px;
  padding-left: 25px;
  margin-top: 4px;
  padding-top: 4px;
  margin-right: 2px;
  padding-right: 2px;
}
 </style>
 
<!-- InstanceEndEditable -->
 
</head>
 
 
<body><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="header">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
 
 
    <tbody><tr>
 
      <td height="63" colspan="4" valign="top"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
        <!--DWLayoutTable-->
 
        <tbody><tr>
 
          <td width="62" height=""></td>
 
          <td width="290"></td>
 
          <td width="21"></td>
 
          <td width="260" rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font_header"><div align="center"> <b><font size="4"><a href="
/forum"><font size="4">
</font></font></b></a></div></td>
 
         
 
 
 
 
          <td width="67"> </td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="40"></td>
 
          <td rowspan="2" align="left" valign="bottom" class="font1"><a href="/register" target="_blank"><b>.:. Đăng Kí Thành Teen Việt .:.</b></a></td>

 
 
          <td></td>
 
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
        <tr>
 
          <td height="7"></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
          <td></td>
 
        </tr>
 
      </tbody></table></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td width="56" height="17"></td>
 
      <td width="515"></td>
 
 
 
      <td width="374"></td>
 
      <td width="55"></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="3"></td>
 
      <td rowspan="2" align="left" valign="top" class="gioithieu"><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" -->
 
        <table width="477" height="280" border="0">
 
          <caption>
 
            <span class="style8"><font size="5"><font color="blue">.:. Teen Việt .:. </font></span>
 
          </caption>
 
          <tbody>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Thông báo từ BQT:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/f1-forum" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 <tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Trợ giúp:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/faq" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif"</a></font></span></td>
 
          </tr>

<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Nghe nhạc :</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="f37-forum" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 
<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Game online:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/f7-forum" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif"</font></span></td>
 
          </tr>
 
<tr>
 
            <td width="150"><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Xem Phim:</font></span></td>
 
            <td width="350"><span class="style9"><font size="2"><a href="/f49-forum" target="_blank"> <img src="http://mteen.vn/res/icon/icon_clickNap.gif" </font></span></td>
 
          </tr>
 

            
          </tr>
 
 
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Ngày thành lập:</font></span></td>
 <td><font size="2"><font color="blue"><b>12-03-2013</b></font></td>
 
          </tr>
 
   
          <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Phát triển bởi :</font></span></td>
 
            <td><font size="2"><font color="red"><b>
Lươngkelly™</b></font></td>
 
          </tr>
 

<tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Tel:</font></span></td>
 <td><font size="2"><font color="violet"><b>0923456974</b></font></td>
 
          </tr>


 <tr>
 
            <td><span class="style9"><font size="2"><font color="green">• Liên Hệ Hỗ Trợ :</font></span></td>

 <td>
<p>

    <a href="ymsgr:sendIM?tontho_1_tinhyeu95"><img border="1"
src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=tontho_1_tinhyeu95&m=g&t=14&l=us"><span style="font-size: 18px; line-height: normal">
 
 
 </td>
 
       
 
          </tr>
 
     
 
          <tr>
 
           
 
          </tr>
 
          <tr>
 
 
        </tr></tbody></table>
 
      <!-- InstanceEndEditable --></td>
 
      <td></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
    <tr>
 
      <td height="308"></td>
 
      <td align="center" valign="top">
 
 <center><font color="green"><b>—»Lời Ngỏ«—</b></font></center>
<p><font color="blue"><b>Xin Chào Các Bạn !<br><br>
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn<a href="/forum"><font color="blue">  Teen Việt! </a></font>
<br><br> Cộng Đồng Teen Việt ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.
Là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!<br>

 <br>
  <font color="green">.:. Music .:.</font><br>

<object width="300" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMC8yMy80LzgvInagaMENDhhMDhiNDZiNDM5ZGNiMTEzNmU4OTEzYzFkZmU2MjEdUngWeBXAzfELDrSBN4WeBqcUIbaBdCBOaOG7j3xNw7ppIFjDdUngXwxfDU" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMC8yMy80LzgvInagaMENDhhMDhiNDZiNDM5ZGNiMTEzNmU4OTEzYzFkZmU2MjEdUngWeBXAzfELDrSBN4WeBqcUIbaBdCBOaOG7j3xNw7ppIFjDdUngXwxfDU" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br /><br />

 
</p></td>
 
      <td></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 

</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="14"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
 
</div><div align="center">
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer2">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
        <td width="1000" height="35" align="center" valign="bottom" class="font4"><font color="blue" size="4"><b><a href="/forum"><font color="green">Click Để Vào Diễn Đàn ... </b></font></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 

</div><div align="center">

 
 
  <table width="1000" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="footer3">
 
    <!--DWLayoutTable-->
 
    <tbody><tr>
 
      <td width="1000" height="40"></td>
 
    </tr>
 
  </tbody></table>
 
</div>

 <h1><center><font face="Times New Roman"><SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben[i];
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];
 
setTimeout("farbschrift()",30);
}
//
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "»——(¯`*.Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn.*´¯)——« "; //h
string2array(text);
divserzeugen();
http://document.write(text);
</SCRIPT></font></center></h1>

<font color="black"><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a></font>
<script language="javascript">// ENTER TEXT BELOW. CAN *NOT* INCLUDE NORMAL HTML CODE.

var text='Cộng Đồng Teen Việt!';var delay=40;                              // SPEED OF TRAIL

var Xoff=0;                                // PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR (- VALUES GO TO LEFT)

var Yoff=-30;                              // PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR (- VALUES GO UP)

var txtw=14;                              // AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES

var beghtml='<font color="#ffffff"><b>';  // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS FONT COLOR, SIZE, ETC.

var endhtml='</b></font>';                // END HTML CODE. MOSTLY USED IF ABOVE SETTING IS USED.//********** NO NEED TO EDIT BELOW HERE **********\\ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false;

ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false;

ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false;

ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;

var txtA=new Array();

text=text.split('');

var x1=0;

var y1=-1000;

var t='';for(i=1;i<=text.length;i++){

t+=(ns4)? '<layer name="txt'+i+'" top="-100" left="0" width="'+txtw+'" height="1">' : '<div id="txt'+i+'" style="position:absolute; top:-100px; left:0px; height:1px; width:'+txtw+'; visibility:visible;">';

t+=beghtml+text[i-1]+endhtml;

t+=(ns4)? '</layer>' : '</div>';

}

document.write(t);function moveid(id,x,y){

if(ns4)id.moveTo(x,y);

else{

id.style.left=x+'px';

id.style.top=y+'px';

}}function animate(evt){

x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX);

y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY);

}function getidleft(id){

if(ns4)return id.left;

else return parseInt(id.style.left);

}function getidtop(id){

if(ns4)return id.top;

else return parseInt(id.style.top);

}function getwindowwidth(){

if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft;

else return window.innerWidth+pageXOffset;

}function movetxts(){

for(i=text.length;i>1;i=i-1){

if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){

moveid(txtA[i-1],0,-1000);

moveid(txtA[i],0,-1000);

}else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1]));

}

moveid(txtA[1],x1,y1);

}window.onload=function(){

for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i);

if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

document.onmousemove=animate;

setInterval('movetxts()',delay);

}</script>Được sửa bởi Luongkelly ngày Sat May 04, 2013 5:35 pm; sửa lần 1.

avatar
  • Smod

Smod

hason
dài quá

Message reputation : 0% (1 vote)
avatar
  • Khách viếng thăm


Khách vi
em pik code này rồi vs mấy code khác nữa


Sponsored content
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

  • Chat ()
    Đầu trang
    Giữa trang
    Cuối trang